Mediums en NLP

Mediums en verklaringen
Mediums en verklaringen
Uiteraard begrijp ik dat mediums vinden dat zij onverklaarbare ervaringen hebben. En laat ik voorop stellen dat ik nooit iemands ervaring ontken. Dat slaat nergens op. Dat betekent dat ik een medium die stelt: “ik ervaar X, Y en Z en dat is onverklaarbaar” prima vind. Niks mee aan de hand.

Mediums zijn niet precies genoeg

Helaas zijn de meeste mediums allerminst zo. Om drie redenen. Allereerst vertellen zij bijna nooit precies genoeg wat zij ervaren. Zo kunnen ze alleen maar iets aanvoelen, verbeelden of bedenken (en heel soms iets met geur of smaak doen), maar de meeste mediums zeggen niet “Ik verbeeld me dat X, Y en Z” zie, maar zeggen dan zaken zoals bijvoorbeeld “Ik heb contact met X, Y en Z”. Idem dito met voelen of bedenken. En voor “contact” kan je van alles lezen zoals bijvoorbeeld ook “channellen”, “spreken”, “weten”. Het probleem met mediums is dat zij hun zintuiglijke waarneming waarvan de bron onbekend of vreemd lijkt te zijn, omzetten in een absolute zekerheid over waar die informatie vandaan komt.

Zelf heb ik tijdens een NLP oefening waarbij de cursiste niet kon bedenken wat voor geluiden bij haar herinnering hoorde over haar schouder meegekeken naar wat zij verbeeldde. Van dit moment bestaat een audio-opname. De cursiste had geheim gehouden waar ze aan zat te denken. Toen ik over haar schouder meekeek, zag ik opeens in mijn verbeelding de duinen. Daarop vroeg ik de cursiste: “Wat voor geluiden zijn er zoal in de duinen” waarop zij schrok en aan mij vroeg: “Hoe weet jij dat ik aan de duinen zit te denken?”. Dat wist ik niet, maar in mijn verbeelding zag ik duinen en ik gokte dat dat iets te maken zou hebben met wat zij aan het doen was.

Zolang je het zo beschrijft is er niets aan de hand. Ik had een vreemde gewaarwording in de vorm van een verbeelding van de duinen. Ik had geen idee waar dat vandaan kwam, maar ik weet wel dat omdat het om een verbeelding ging, mijn brein het beeld heeft gecreëerd. Alleen een brein met een visuele cortex kan namelijk iets verbeelden. Maar zodra ik iets had gezegd als “ik kan gedachten lezen” , “ik heb contact met je via het veld” of “ik krijg dat door van het hogere”, dan was ik te ver gegaan. Precies te ver zoals bijna alle mediums te ver gaan.

Mediums verklaren wel

Het tweede probleem is dat mediums allerminst zaken onverklaarbaar vinden. Weliswaar hebben ze vaak de mond vol van “onverklaarbare zaken”, maar nadat ze dat met de mond hebben beleden komen ze vervolgens op de proppen met talloze verklaringen! Dat slaat natuurlijk nergens op. Als iets onverklaarbaar is, dan is er geen verklaring. Dus dan mag je ook nooit met verklaringen komen zoals “het veld”, “engelen”, “contact met het hogere” of “contact met hogere intelligenties” om maar wat vaak gebruikte voorbeelden te noemen.

De meeste mediums zijn oplichters

Tenslotte, is er nog een derde probleem dat verder niets met mediums te maken heeft die daadwerkelijk oprechte ervaringen hebben waarvan het onbekend of vreemd is waar die ervaringen vandaan komen. Het derde probleem zijn namelijk de oplichters en charlatans. Zo heb ik heel kort samengewerkt met Derek Ogilvie en die paar uur was genoeg voor mij om het zeer waarschijnlijk te vinden dat de beste man een oplichter en een bedrieger is. Om die reden is het ook erg verstandig om zeer argwanend te zijn naar mediums. De meeste van hen zijn oplichters en bedriegers in de zin dat zij geen onverklaarbare ervaringen hebben. Bij hen ben je dus sowieso slecht af. De paar mediums die wel oprecht bijzondere ervaringen hebben, vallen dan helaas weer onder het kopje fantasten, omdat zij toch allerlei onzinnige verklaringen bij elkaar fantaseren voor ervaringen die zoals ze zelf zeggen ook “onverklaarbaar” zijn. Slechts een handjevol mensen is in staat om de bijzondere ervaring precies dat te laten zijn: een bijzondere ervaring waar verder weinig meer over te zeggen valt. Voor iedereen die mediums interessant vinden, is het verstandig om eerst op een goede manier NLP te doen zodat je beter in staat bent om te beoordelen waar je mee te maken hebt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *