Eckhart Tolle en NLP

Eckhart Tolle en NLP
Eckhart Tolle en NLP
Met enige regelmaat gebeurt het wanneer ik een training geef in Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) dat iemand mij vraagt of ik Eckhart Tolle ken. Men vraagt dit omdat sommige delen bij NLP lijken op wat Eckhart Tolle schrijft.

Laat ik voorop stellen dat er ook verschillen zijn. Eckhart Tolle heeft het vooral over een levensbeschouwing terwijl NLP een methodiek is om je leven vorm te geven zonder dat deze methodiek aan een bepaalde levensbeschouwelijke visie is gekoppeld. Oftewel, NLP is een tool die je in kan zetten ongeacht welke levensbeschouwing je hebt.

Om meer inzicht te geven in waar Eckhart Tolle op NLP lijkt en wat de inhoudelijke verschillen zijn, heb ik hier de Top 10 van meest bekende uitspraken van Eckhart Tolle uitgelegd in NLP termen:

Eckharte Tolle & NLP 1-5

1) “Zijn moet je voelen. Het kan niet worden gedacht.” Het is helemaal waar dat er meer is dan alleen gedachten. NLP gaat ervan uit dat je brein werkt aan de hand van de vijf zintuigen. Zijn bestaat dus uit wat je voelt, maar ook uit wat je ziet, ruikt, proeft en hoort. Onze gedachten zijn een projectie van geluidsdata en horen om die reden bij ons zijn.

2) “Het verleden heeft geen macht over het heden.” Opnieuw helemaal correct. Volgens NLP zijn oorzaak/gevolg redeneringen verdraaiingen van de werkelijkheid. Wat er vroeger is gebeurd, ligt achter je en heeft geen invloed meer in het heden. Het enige wat er nu nog is, is de manier waarop je brein het verleden heeft gecodeerd. Om die reden is het goed om met NLP oude negatieve patronen te doorbreken en te vervangen door nieuwe positieve patronen.

3) “Stop met jezelf definiëren.” Ook dit past helemaal in NLP. In NLP werken we met twee ideeën, namelijk wie je bent en wat je kunt. In beide gevallen gaat dit over hoe je jezelf ziet. Namelijk wie je bent in het nu en wat je kunt in de toekomst wanneer je de juiste stappen zet om meer te leren.

4) “Het leven geeft je de ervaring die nodig is voor de evolutie van je bewustzijn.” Dit lijkt op NLP. Alleen stelt NLP dat het andersom werkt: je hebt alle ervaring in je die nodig is om de volgende stap te maken om verder te groeien.

5) “Wat het nu ook omvat, accepteer het alsof je ervoor hebt gekozen.” Dit is geen NLP. NLP werkt slecht met acceptatie. NLP is namelijk een methodiek om je te empoweren en er zo voor te zorgen dat je de tools in handen hebt om je leven vorm te geven in het licht van je eigen wensen en dromen. Dat betekent goed omgaan met de omstandigheden en tegelijkertijd ervoor zorgen dat morgen beter wordt dan vandaag.

Eckharte Tolle & NLP 6-10

6) “Realiseer je terdege dat je alleen maar het nu hebt.” Dit is half NLP. NLP is het met Eckhart Tolle eens dat er alleen maar het nu is. Er is geen andere tijd dan het nu en je handelt ook alleen maar in het nu. Het is onmogelijk om in het verleden of in de toekomst te handelen. Alleen ben jij niet de enige die handelt. Althans, jouw bewustzijn. Je hebt namelijk ook een onbewustzijn. Voor je onbewustzijn is het goed om ervoor te zorgen dat er geen negatieve herinneringen aan nare momenten uit het verleden zijn, dat er geen zorgen over de toekomst zijn en dat er een dertig jaren plan is zodat je onbewustzijn weet welke richting je op wilt. Voor je bewustzijn is het beter om hier zo min mogelijk mee bezig te zijn en in plaats daarvan te vertrouwen op het onbewustzijn en ondertussen te doen waar het bewustzijn voor is bedoeld: te genieten van het leven.

7) “De primaire oorzaak van ongelukkig zijn, is nooit de gebeurtenis, maar de gedachten over die gebeurtenis.” Opnieuw is dit half NLP. Zoals reeds gezegd, gaat NLP ervan uit dat er geen oorzaken en gevolgen zijn. Er is alleen de opeenvolging van momenten. Het moment zelf is iets anders dan het nare gevoel. Het nare gevoel volgt op wat je brein doet: de verkeerde beelden oproepen, negatieve gedachten hebben en zich slecht voelen. Gelukkig zijn er NLP technieken die oplossingen bieden voor deze drie zaken die tot ongelukkig zijn leiden.

8) “Direct wanneer je de kracht van het nu ervaart, verdwijnt al het ongeluk en problemen en krijg je een leven vol geluk en gemak.” Dat is te simpel gesteld door Eckhart Tolle. NLP gaat er wel vanuit dat je deze gemoedstoestand gemakkelijk kan bereiken. Maar dat vergt wel een aantal weken tot maanden NLP coaching of NLP training. Mensen dienen eerst te leren hoe ze hun eigen brein goed gebruiken voordat ze deze prachtige gemoedstoestand gemakkelijk kunnen bereiken.

9) “Niets wat er in het verleden is gebeurd, kan voorkomen dat je in het nu bent.” Dit is precies zo in NLP. Zie verder punt 2 hiervoor.

10) “In de drukte van alle dag denken we teveel, zoeken we teveel, willen we teveel en vergeten we het plezier van enkel zijn.” Ook dit is weer precies NLP. NLP heeft concrete technieken om minder te denken, gemakkelijker te vinden door willen over te laten aan je onbewustzijn en NLP zorgt ervoor dat je elke dag plezier voelt.

Voor NLP geldt dat het gemakkelijker gedaan is dan gezegd. NLP is vaak lastiger uit te leggen dan om zelf te ervaren. Vandaar dat ik een gratis rapport heb gemaakt met daarin de vier belangrijkste NLP technieken voor een goed leven. Dit zijn de vier NLP technieken waarmee je het beste kan bereiken wat Eckhart Tolle bedoelt:

 • voelen dat je bent;
 • het verleden neutraliseren zodat het geen macht meer over je heeft;
 • zorgen over de toekomst wegnemen en je toekomstplannen overlaten aan je onbewustzijn;
 • stoppen met piekeren.

Wanneer je dit bijzondere rapport wilt ontvangen, vul dan je gegevens in het onderstaande formulier in:

7 gedachten over “Eckhart Tolle en NLP”

 1. Leuk artikel, echt food for thought. Ik ken Eckhart Tolle niet zo goed, maar weet wel dat hij veel gedachtegoed deelt met Byron Katie, die ik beter ken.

  Ik zie zelf wat andere overeenkomsten en verschillen. Zo heeft Eckhart Tolle het bij uitspraak 1, 3, 4, 8 en 10 over wat in NLP dan “onbewustzijn” wordt genoemd. Het is een verwarrende term “consciousness”, maar hij bedoelt daarmee je ziel, je hart, je levenssprankel, dat gevoel in jezelf dat vrij is van angst en hoop en alleen het leven in het nu bevat. Ik zie dat als een overeenkomst. https://www.youtube.com/watch?v=RDwS7h30EOg

  Bij 6 en 7 zie ik niet zo goed waarom ze half NLP zijn. Ik zie in je uitleg geen tegenstrijdigheden met NLP. Misschien kun je dit nog wat meer toelichten?

  Een verschil is volgens mij dat Eckhart Tolle alleen in het nu leeft, geniet van alles wat het leven hem nu geeft en alle gebeurtenissen alleen ziet als een manier om dat gevoel (verder) te ontwikkelen. NLP lijkt mij meer toekomstgericht, het gaat ervan uit dat er ook negatieve ervaringen zijn en dat je controle kunt hebben over mensen, gebeurtenissen en gedachten. Maar ik word graag gecorrigeerd als dit niet klopt.

  1. Het is zeker zo dat NLP een onderscheid maakt tussen het bewustzijn en het onbewustzijn. Van dat laatste weten wij weinig bewust. Vandaar dat het onbewuste wordt genoemd. Bij Eckhart Tolle zie je dat veel van wat hij over het bewustzijn zegt ook volgens NLP bij het bewustzijn past, maar dat een deel van wat hij zegt inderdaad meer over het onbewustzijn gaat.

  2. NLP is zeker meer toekomstgericht dan Eckhart Tolle. Verder is er veel middelmatige NLP waar NLP te veel een intellectueel verhaaltje over controle wordt. Waar NLP werkelijk voor staat echter is vooral om je in het nu goed te voelen. Dat komt sterk overeen met Eckhart Tolle. Alleen voegt NLP daar aan toe dat je enige tijd bewust je onbewustzijn instructies dient te geven om het verleden op orde te brengen en voor een goede toekomst te zorgen. Dat is een verschil. Alleen is het dan wel weer de bedoeling dat je daarna de toekomst en je verleden overlaat aan je onbewustzijn en met je bewustzijn in het nu van het leven geniet. Dat is dan weer een overeenkomst. Tenslotte maakt NLP geen gebruik van oorzaak/gevolg redeneringen als je iets wil uitleggen en verduidelijken. Oorzaak/gevolg wordt alleen gebruikt om mensen te hypnotiseren.

 2. Leuk artikel. Leuk om Eckhart Tolle proberen te analyseren vanuit NLP. NLP is een zeer krachtig stuk gereedschap wat je goed verder kan helpen. Wat Eckhart Tolle probeert uit te leggen in zijn boek zijn slechts woorden die de weg wijzen naar de bron. Net als je met een vinger naar de maan wijst. De vinger is niet belangrijk… Onze 5 zintuigen nemen de wereld waar. Eckhart tolle wijst echter naar de waarnemer. Als je met aandacht voelt, ziet, proeft, ruikt en hoort heb je op dat moment het bewustzijn van de waarnemer. Je kunt immers niet gisteren of morgen proeven. Als je aan het denken bent ben je minder bewust. Je identificeert jezelf dan met het denken. Je kunt ook het denken waarnemen. Je observeert dan het denken. Dan ben je weer bewuster en de waarnemer. Dit laatste vergt training en kan het beste bereikt worden door meditatie. Het denken waarnemen zou je de zesde zintuig kunnen noemen… De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat ze de hele dag hun gedachten voelen, zien, en horen. Ze zijn in gedachten verzonken (minder bewust en niet in het NU). Ze leven in de toekomst of het verleden. Laten zichzelf meenemen door overtuigingen, fantasie en illusie.. Als je je bewustzijn verhoogt door de waarnemer te zijn overstijg je alle dualiteiten. Eckhart tolle gebruikt het NU om de waarnemer te beschrijven. De waarnemer is niet het Ego. Het ego leeft van gedachten en is niet meer dan een zelfgevoel. Het Ego ook wel ik-bewustzijn is een lager bewustzijn dan de waarnemer. De waarnemer kan het Ego waarnemen. De waarnemer zelf is niet waar te nemen. Hij heeft geen vorm, geluid, reuk, smaak of gevoel. Hij is slechts de waarnemer. Het is zeer lastig om de waarnemer te beschrijven. Met elke beschrijving doe je hem te kort. Je kunt er slechts naar wijzen….

  1. Mooie reactie. Voor een groot gedeelte ben ik het met je eens. Er zijn alleen een paar punten. Kan zijn dat ligt aan hoe je het verwoord.

   In je voorbeeld suggereer je dat met je vinger naar de maan wijzen je vinger niet belangrijk is. Maar de maan is ook niet belangrijk! Dat is het probleem van dualiteiten te willen overstijgen: onze taal staat dat niet toe en dat zorgt ervoor dat je heel voorzichting dient te formuleren of te zwijgen.

   Een van de vergissingen die Eckhart Tolle maakt is te denken dat je gisteren of morgen niet kan proeven. Opnieuw is dit meer een kwestie van zorgvuldig formuleren. Je kan namelijk niet gisteren iets proeven, maar je kan wel gisteren proeven. Dat doe je dan in het nu, maar gaat over gisteren. Idem ditto met morgen. Je kan nu niet proeven wat er morgen is, maar je kan wel morgen proeven in het nu.

   Het is zeker zo dat je het denken kan waarnemen. Het is alleen een vergissing om te denken dat als je het denken waarneemt dat je dan niet denkt. Je denkt dan op een meta-niveau. Meditatie is er in eerste instantie op gericht om dit denken waar te nemen, maar in de vervolgstappen is het doel om ook het waarnemen van het denken waar te nemen en dan het waarnemen van het waarnemen van het denken waar te nemen en zo verder. Uiteindelijk houdt het brein dan helemaal op met waarnemen en dan pas verdwijnt de dualiteit.

   Daar is inderdaad training voor nodig. Hier is een video waarbij je ziet wat het resultaat is van de NLP Mindfulness Hypnoyoga oefening die erop is gericht om zover door te gaan met het waarnemen van het waarnemen van het denken dat alles verdwijnt:

   https://www.youtube.com/watch?v=b6E_SlmjuA8

   Het is maar een term, maar zelf vind ik de term “het zesde zintuig” een onhandige term. Mensen laten daar vooral zaken onder vallen waarbij het onduidelijk is waar de informatie van vandaan komt. Terwijl het wel steeds zintuiglijke informatie is. Mensen voelen iets aan, hebben een beeld voor zich dat later werkelijkheid wordt of denken als de telefoon gaat dat zal ome Henk zijn en dan is het ook oom Henk. Ook dat soort zaken zijn goed om op te trainen zodat je meer binnenkrijgt maar altijd op zo’n manier dat het nooit tot een overgevoeligheid of HSP leidt.

   Bij meditatie die erop is gericht om de dualiteit van het leven te overstijgen, is het beter om je op het niets te focussen.

   1. Ter verduidelijking van Martin de Werker:

    1. In de analogie staat de maan voor bewustzijn.

    2. Gisteren en morgen kan je proeven. Maar zodra je jezelf zoekt in reacties op gisteren of morgen staan zij bewustzijn in de weg.

    Voorts: er is geen verlossing op termijn mogelijk. Je kunt in de toekomst niet bewust worden. Aanwezigheid is de sleutel, dus je kunt alleen nu bewust worden.

    3. Tolle spreekt zelf niet over een zesde zintuig.

    4. Als je je denken waarneemt, ben je bewust aanwezig.

    1. Hoe hard ik mijn best ook doe, ik ben bang dat ik dan meer uitleg nodig heb om de maan als het bewustzijn te zien. Als je door hebt dat je met een vinger wijst, ben je ook bewust.

     Volgens mij ben je alleen in het nu bewust. Tegelijkertijd is het mogelijk dat je in het nu ervoor zorgt dat de kans groter wordt dat in een volgende nu (de toekomst) zaken verbeteren. Dat kun je wel of niet een oplossing noemen, maar de meeste mensen zijn er blij mee. Dat dan weer wel in het nu.

     Goed om te horen dat Eckhart Tolle het geen zesde zintuig noemt.

     Het is inderdaad zo dat het denken waarnemen bewustzijn is. Vandaar dat veel meditaties erop gericht zijn te stoppen met waarnemen. Het blijkt alleen dat een van de gemakkelijkere wegen daartoe het observeren van iets onzinnigs is, dat wil zeggen mindfulness op de juiste wijze gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *