NLP Mindfulness

NLP Mindfulness
NLP Mindfulness
NLP Mindfulness, wat is het? Er zijn een paar magische wetten die het moeilijk maken om over de resultaten van de eerste, zeer succesvolle, NLP Magick voor NLP Master Practitioners te praten. Om er maar drie te noemen:

1) je dient magie in het meest negatieve licht af te schilderen zodat als iemand er mee begint het altijd meevalt;
2) over resultaten mag geen onderlinge discussie worden gevoerd;
3) sowieso dien je te zwijgen over magie.
Lees verder NLP Mindfulness

Mediums en NLP

Mediums en verklaringen
Mediums en verklaringen
Uiteraard begrijp ik dat mediums vinden dat zij onverklaarbare ervaringen hebben. En laat ik voorop stellen dat ik nooit iemands ervaring ontken. Dat slaat nergens op. Dat betekent dat ik een medium die stelt: “ik ervaar X, Y en Z en dat is onverklaarbaar” prima vind. Niks mee aan de hand.

Mediums zijn niet precies genoeg

Helaas zijn de meeste mediums allerminst zo. Om drie redenen. Allereerst vertellen zij bijna nooit precies genoeg wat zij ervaren. Zo kunnen ze alleen maar iets aanvoelen, verbeelden of bedenken (en heel soms iets met geur of smaak doen), maar de meeste mediums zeggen niet “Ik verbeeld me dat X, Y en Z” zie, maar zeggen dan zaken zoals bijvoorbeeld “Ik heb contact met X, Y en Z”. Idem dito met voelen of bedenken. En voor “contact” kan je van alles lezen zoals bijvoorbeeld ook “channellen”, “spreken”, “weten”. Het probleem met mediums is dat zij hun zintuiglijke waarneming waarvan de bron onbekend of vreemd lijkt te zijn, omzetten in een absolute zekerheid over waar die informatie vandaan komt.
Lees verder Mediums en NLP

Spiritualiteit en statistiek

Word wie je bent
Word wie je bent

Wanneer je met subjectieve Bayesiaanse statistiek, de enige goede vorm van statistiek zoals lezers van mijn boek “De Logica van Onzekerheid” weten, naar spiritualiteit kijkt dan vind je precies de vier vormen van spiritualiteit terug. Omdat niet iedereen “De Logica van Onzekerheid” heeft gelezen, geef ik eerst een supersnel overzicht van subjectieve Bayesiaanse statistiek. Daarna laat ik de connectie zien met spiritualiteit.

Bij subjectieve Bayesiaanse statistiek is er alleen maar, precies zoals de naam zegt, de subjectieve waarschijnlijkheidsinschatting van een persoon. Aan de hand van alle kennis die iemand in zijn leven heeft opgedaan drukt hij de mate van onzekerheid over de toekomst uit in een waarschijnlijkheidsinschatting. Omdat elke persoon andere kennis in zijn leven opdoet, verschillen inschattingen onderling. Zo weten we niet of Ajax het komende seizoen kampioen gaat worden, maar aan de hand van alle kennis die jij als individu hebt over voetbal in het algemeen en Ajax in het bijzonder maak je een eigen subjectieve persoonlijke waarschijnlijkheidsinschatting. Lees verder Spiritualiteit en statistiek

Is NLP zweverig?

Is NLP zweverig?
Is NLP zweverig?
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) heeft soms het imago om zweverig te zijn. Historisch gezien heeft dit veel te maken met het feit dat NLP in Nederland vooral in de New Age kringen groot is geworden. Nog steeds zit een behoorlijk aantal NLP instituten in de zweverige hoek omdat ze onderdeel uitmaken van de spirituele stroming binnen NLP. Dit is een stroming die de grote fout maakt om bijzondere ervaringen die mensen met NLP hebben “te verklaren” met spirituele noties zoals het Veld. Dit slaat nergens op en druist tegen NLP in om de eenvoudige reden dat verklaringen bestaan uit oorzaak/gevolg relaties, welke binnen het metamodel bij NLP als een verdraaiing van de werkelijkheid wordt gezien. Daar komt bij dat ze bijna altijd zonder dat ze er zelf erg in hebben mensen een boeddhistische ideologie opdringen. Niks mis mee als je van Boeddha houdt, maar onpasselijk wanneer je ook christenen of moslims traint. Want zonder dat zij daar erg in hebben en zonder dat de trainer er zich bewust van is, wordt hen iets opgedrongen dat tegen hun eigen geloofsovertuiging ingaat.
Lees verder Is NLP zweverig?

Bescherm jezelf met rozen

Bescherm jezelf met rozen
Bescherm jezelf met rozen

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is in de jaren ’70 begonnen als een methode om excellent gedrag in kaart te brengen. Dat moest op zo’n manier gebeuren dat het daarna makkelijk was om aan andere mensen te leren. Dat is de basis van het NLP coachen: “Er is niets mis met mensen, maar mensen hebben de verkeerde patronen aangeleerd. Nu is het tijd geworden om nieuwe, meer effectieve patronen aan te leren”. Op deze manier heeft NLP de afgelopen dertig jaar veel van wat elders werkt, gekopieerd en nu binnen NLP hergebruikt.

Lees verder Bescherm jezelf met rozen